Υπερευαισθησία Οισοφάγου

Υπερευαισθησία Οισοφάγου

Υπερευαισθησία Οισοφάγου

Στο ευρύ φάσμα της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης περιλαμβάνονται πολλά διαφορετικά είδη κλινικών περιπτώσεων. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μια μικρή ή μεγάλη διαφραγματοκήλη. Κάποιοι παρουσιάζουν δυσλειτουργία του σφιγκτηριακού μηχανισμού χωρίς διαφραγματοκήλη. Υπάρχουν ασθενείς με πολύ μεγάλες διαφραγματοκήλες χωρίς καθόλου συμπτώματα. Από την άλλη πάσχοντες με πολύ μικρή διαφραγματοκήλη, ή ακόμα και φυσιολογική ανατομία μπορεί να έχουν έντονα συμπτώματα και σοβαρή οισοφαγίτιδα.

Στο άκρο του φάσματος της παλινδρόμησης βρίσκονται τα άτομα που πάσχουν από Υπερευαισθησία Οισοφάγου ή Υπερευαισθησία εκ Παλινδρομήσεως. Πάσχοντες με εντονότατα συμπτώματα, τυπικά της παλινδρόμησης, και συσχέτιση με τους εκλυτικούς παράγοντες. Ο τυπικός ασθενής αυτής της κατηγορίας έχει χρησιμοποιήσει πολλά διαφορετικά φάρμακα με ελάχιστη ανταπόκριση. Έχει υποβληθεί σε πολλαπλές γαστροσκοπήσεις. Μερικές φορές έχει γίνει εξονυχιστικός έλεγχος με pH-μετρία/εμπεδησιομετρία, με εντελώς φυσιολογικά αποτελέσματα.

Συχνά είναι άτομο με υψηλό δείκτη ευφυίας, που έχει διαβάσει πολλά για την παλινδρόμηση. Πιθανώς να γνωρίζει περισσότερα από μη εξειδικευμένους γιατρούς. Γνωρίζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και με τη βοήθεια του ίντερνετ, δοκιμάζει φάρμακα που έχουν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό και δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.

Συμπτώματα Υπερευαισθησίας Οισοφάγου:

Τα συμπτώματα Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης προκαλούνται από τον ερεθισμό του κατώτερου οισοφάγου και των νεύρων που μεταφέρουν αισθητικότητα. Ο εκλυτικός παράγοντας μπορεί να είναι παθολογική παλινδρόμηση οξέος ή χολής, ή διάταση του οισοφάγου. Στους πάσχοντες από Υπερευαίσθητο Οισοφάγο υπάρχουν πολύ έντονα συμπτώματα, χωρίς καθόλου ή με πολύ μικρή παλινδρόμηση. Η pH-μετρία ανευρίσκεται μέσα στα πλαίσια του φυσιολογικού. Τα συμπτώματα προκαλούνται από υπερδιέγερση των απολήξεων των αισθητικών νεύρων του οισοφάγου από φυσιολογικά ερεθίσματα.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι άγνωστος, πάντως υπάρχει συσχέτιση των συμπτωμάτων με άγχος και γενικά διαταραχές του συναισθήματος. Πολλές φορές υπάρχει συσχέτιση με άλλες λειτουργικές διαταραχές του γαστρεντερικού. Τυπικά παραδείγματα είναι το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου και διαταραχές κινητικότητας.

Διάγνωση Υπερευαισθησίας Οισοφάγου:

Η διάγνωση του υπερευαίσθητου οισοφάγου γίνεται εξ αποκλεισμού, μετά από πλήρη και ενδελεχή έλεγχο φυσιολογίας οισοφάγου. Όλοι οι πάσχοντες έχουν κάνει τουλάχιστον μια και συχνά πολλαπλές γαστροσκοπήσεις. Η ιδανική εξέταση είναι η pH εμπεδησιομετρία. Δείχνει φυσιολογική έκθεση του οισοφάγου σε οξύ, και μπορεί να διαγνώσει την υπερευαισθησία. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών, όπως π.χ. ασθενείς που δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα στο 24ωρο της μέτρησης, μπορεί να είναι απαραίτητη η pH-μετρία με κάψουλα Bravo που διαρκεί 96 ώρες. Η μανομετρία πρέπει πάντα να συνοδεύει τον έλεγχο.

Θεραπεία Υπερευαισθησίας Οισοφάγου:

Η αντιμετώπιση της Υπερευαισθησίας Οισοφάγου είναι εντελώς διαφορετική από τις υπόλοιπες περιπτώσεις παλινδρόμησης. Τα αντιεκκριτικά φάρμακα δε βοηθούν, αφού δεν υπάρχει παθολογική έκθεση του οισοφάγου σε οξύ και δεν πρέπει να λαμβάνονται. Οι αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις αντενδείκνυνται εκτός πολύ αυστηρά επιλεγμένων περιπτώσεων. Καθώς δεν υπάρχει διαταραχή του σφιγκτηριακού μηχανισμού, συνοδεύονται από ψηλή πιθανότητα αποτυχίας. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για προεγχειρητική διερεύνηση της παλινδρόμησης με pH-μετρία, είναι ακριβώς ο αποκλεισμός της πιθανότητας υπερευαισθησίας του οισοφάγου.

Η θεραπεία βασίζεται στην αντιμετώπιση της υπερδιέγερσης και των εκλυτικών παραγόντων. Χρησιμοποιούνται σε χαμηλές δόσεις αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Όχι γιατί οι πάσχοντες έχουν κατάθλιψη, αλλά επειδή τα φάρμακα έχουν νευροτροποποιητική δράση και αλλάζουν τον ουδό ενεργοποίησης των νευρικών απολήξεων. Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιούνται φάρμακα θεραπείας χρόνιου πόνου ή Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου. Σε περιπτώσεις που τα συμπτώματα σχετίζονται με αγχώδη διαταραχή ή διαταραχή του συναισθήματος οι πάσχοντες παραπέμπονται σε ψυχολόγο για εκτίμηση. Πρέπει όμως κανείς να είναι προσεκτικός πριν θεωρήσει το άγχος αιτία αντί για αποτέλεσμα των συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι τόσο έντονα που να οδηγούν σε διαταραχές ύπνου, ανεπαρκή διατροφή και απώλεια βάρους, σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής γενικότερα. Όλα αυτά είναι από μόνα τους αρκετά για να προκαλέσουν αγχώδη διαταραχή.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο ρόλο της επέμβασης Stretta. Σε μελέτες που έχουν γίνει σε άτομα που είχαν υποβληθεί στην επέμβαση, είχε βρεθεί ότι ακόμα και σε περιπτώσεις με παθολογική pH-μετρία, άρα έκθεση του κατώτερου οισοφάγου σε γαστρικά οξέα, μπορεί οι πάσχοντες να παραμένουν χωρίς συμπτώματα. Πιθανώς λοιπόν η επέμβαση να οδηγεί σε μείωση της αισθητικότητας του κατώτερου οισοφάγου. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες, πιθανώς η επέμβαση να μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους με χρόνια συμπτώματα υπερευαισθησίας οισοφάγου στους οποίους έχουν αποτύχει όλες οι υπόλοιπες θεραπείες.