Γιατί Χειρουργός Με Εξειδίκευση στην Παλινδρόμηση:

Είναι σημαντικό να έχει ένας Χειρουργός εξειδίκευση στη Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση. Η διερεύνηση και η αντιμετώπιση της ανθεκτικής παλινδρόμησης απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. Οι Αντιπαλινδρομικές Χειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύπλοκες και λεπτές. Χρειάζονται πολύ προχωρημένες Λαπαροσκοπικές και Ρομποτικές χειρουργικές ικανότητες. Η διαφορά μεταξύ τέλειου αποτελέσματος και επιπλοκών συχνά κρίνεται στις λεπτομέρειες.

Ο  Χειρουργός με εξειδίκευση στην Παλινδρόμηση διερευνά πλήρως την πάθηση, με τις κατάλληλες εξειδικευμένες εξετάσεις. Σκοπός είναι η αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων και μετεγχειρητικών επιπλοκών. Η επιλογή του ιδανικού πλάνου θεραπείας εξαρτάται από τα αποτελέσματα τς διερεύνησης. Σημαντικό ρόλο παίζουν ο τρόπος ζωής, οι προτεραιότητες και οι επιθυμίες του ασθενούς.

Ο Χειρουργός με Υπερεξειδίκευση στην Παλινδρόμηση αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας της χειρουργικής θεραπείας.  Στην πλειοψηφία τους τα προβλήματα που προκύπτουν μετά από επεμβάσεις παλινδρόμησης λύνονται με απλούς τρόπους. Υπάρχει όμως πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών, που μπορεί να έχουν πολυ αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ακραίες περιπτώσεις οι ασθενείς υποβάλλονται σε επανειλημμένα χειρουργεία, χωρίς ποτέ να επιστρέψουν σε φυσιολογική ποιότητα ζωής. Η επιλογή του σωστού χειρουργού είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Περίπλοκες Επανεπεμβάσεις:

Ειδικά για περίπλοκες περιπτώσεις, ο ειδικός στην παλινδρόμηση είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει σε πέρας με επιτυχία την επέμβαση. Περιπτώσεις όπως υποτροπή διαγραγματοκήλης μετά από χειρουργείο ή επανεμφάνιση έντονων συμπτωμάτων. Εμφάνιση παλινδρόμησης μετά από χειρουργείο παχυσαρκίας. Και αποκατάσταση επιπλοκών από προηγούμενα χειρουργεία παλινδρόμησης. Όλες αυτές οι περιπτώσεις απαιτούν πολύ λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις. Ο Χειρουργός με εξειδίκευση στην παλιδρόμηση έχει την εμπειρία και την ικανότητα να κάνει εφικτές επεμβάσεις, που σε οποιονδήποτε άλλο μη ειδικό θα φαίνονταν αδύνατες.

Αθήνα

Δρ Μιχαήλ Σ Κούρκουλος MD MSc FRCS

Χειρουργός με εξειδίκευση στην Παλινδρόμηση

Λαπαροσκόπος Χειρουργός Γαστρεντερικού και Παχυσαρκίας
Master of Science Ελάχιστα Επεμβατική και Ρομποτική Χειρουργική
Fellow of the Royal College of Surgeons of England

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στέφανος Λαζαρίδης, MD, FRCS

 

Χειρουργός με εξειδίκευση στην Παλινδρόμηση

Γενικός Χειρουργός
Fellow of the Royal College of Surgeons of England

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ