Θεραπεία Παλινδρόμησης Stretta

Θεραπεία για Παλινδρόμηση Stretta

Ενδοσκοπική Θεραπεία για Παλινδρόμηση Stretta

Η Θεραπεία Παλινδρόμησης Stretta είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία για Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση. Γίνεται με απλή Γαστροσκόπηση, με τον ασθενή σε καταστολή. Μπορεί να γίνει είτε σε ενδοσκοπικό τμήμα ή σε χειρουργική αίθουσα. Είναι μια πολύ καλή λύση για άτομα που έχουν πολύ μικρή ή καθόλου διαφραγματοκήλη. Είναι ιδανική λύση για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τα συμπτώματά τους και τη φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να παίρνουν. Επίσης είναι πολύ καλή επιλογή σε ασθενείς που έχουν συμπτώματα παλινδρόμησης μετά από επέμβαση παχυσαρκίας, ειδικά μετά από Γαστρικό Μανίκι (Sleeve Γαστρεκτομή). Η αποτελεσματικότητά του έχει αποδειχθεί σε πολλαπλές μελέτες στο συγκεκριμένο είδος ασθενούς.

Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της Θεραπείας Παλινδρόμησης Stretta σε περιπτώσεις μη όξινης παλινδρόμησης (Non-acid Esophageal Reflux Disease- NERD), όπως συμβαίνει με παλινδρόμηση χολής και σε περιπτώσεις υπερευαίσθητου οισοφάγου. Αυτοί οι ασθενείς συνήθως δεν ανακουφίζονται με τη χρήση φαρμάκων, και τα αποτελέσματα των χειρουργικών επεμβάσεων είναι αμφιλεγόμενα.

Η αρχή λειτουργίας της  Stretta είναι η ενίσχυση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, χωρίς να γίνεται προσπάθεια αλλαγής της ανατομίας. Χρησιμοποιείται ειδικός καθετήρας, μέσω του οποίου εφαρμόζονται κύματα ραδιοσυχνοτήτων σε 6 διαφορετικά επίπεδα του κατώτερου οισοφάγου. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της ευενδοτότητας του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργίας του και επακόλουθη μείωση των επεισοδίων παλινδρόμησης.

Θεραπεία Παλινδρόμησης Stretta, Τεχνική:

Διενεργείται υπό μέθη σε ενδοσκοπική αίθουσα. Διαρκεί γύρω στα 60 λεπτά και δε χρειάζεται νοσηλεία. Αρχικά γίνεται γαστροσκόπηση για να καθοριστούν τα ανατομικά στοιχεία. Στη συνέχεια εισάγουμε τον καθετήρα Θεραπείας Παλινδρόμησης Stretta, με βάση τα οδηγά σημεία που υπολογίσαμε πριν. Μας καθοδηγεί η γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων στη σωστή διενέργεια της θεραπείας, αλλάζοντας γωνία εφαρμογής των συχνοτήτων και σημείο εφαρμογής.

Αποκατάσταση:

Η πιθανότητα μικρής σημασίας προβλημάτων είναι χαμηλότερη από 1 στα 1000, ενώ η πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών είναι μηδενική. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις συνήθεις ασχολίες και στην εργασία τους την επόμενη ημέρα.

Η Θεραπεία Παλινδρόμησης Stretta είναι μια πολύ καλή εναλλακτική επιλογή για ασθενείς με ανθεκτική παλινδρόμηση που δεν αντιμετωπίζεται με φάρμακα και που θέλουν να αποφύγουν το χειρουργείο. Μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε άτομα με μικρή διαφραγματοκήλη κάτω των 2 εκατοστών, ασθενείς με προηγούμενη Sleeve Γαστρεκτομή και με μη όξινη παλινδρόμηση.

Έχει πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας με πολλούς ασθενείς να παραμένουν χωρίς συμπτώματα μέχρι και 10 χρόνια μετά την επέμβαση. Έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι μπορεί να επαναληφθεί στο μέλλον εφόσον τα συμπτώματα υποτροπιάσουν. Αντίθετα με τις υπόλοιπες ενδοσκοπικές τεχνικές αντιμετώπισης παλινδρόμησης (Διαστοματική Θολοπλαστική, Esopyx, Muse κτλ.) δεν δυσχεραίνει τη διενέργεια λαπαροσκοπικού χειρουργείου στο μέλλον.