Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης

Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης (Αντιπαλινδρομική Χειρουργική)

Ενδείξεις για Ενδοσκοπική και Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης

Παρά την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ένας σημαντικός αριθμός πασχόντων που φτάνουν ως το 40% με βάση κάποιες μελέτες, συνεχίζει να έχει συμπτώματα. Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση οφείλεται σε αλλαγή της ανατομίας ή της λειτουργίας του βαλβιδικού μηχανισμού μεταξύ οισοφάγου και στομάχου. 

Η συνήθης φαρμακευτική αγωγή στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει τα συμπτώματα μόνο, κρύβοντας το πρόβλημα. Η οξύτητα των υγρών που παλινδρομούν είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα να μην προκαλείται ερεθισμός του κατώτερου οισοφάγου, και άρα συμπτώματα. Όμως τα φάρμακα δε μπορούν να διορθώσουν τα ανατομικά προβλήματα. Η παλινδρόμηση συνεχίζει, και μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές ακόμα κι αν δεν προκαλεί συμπτώματα. 

Η Επεμβατική/Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης (Αντιπαλινδρομική Χειρουργική) περιλαμβάνει μια σειρά από ενδοσκοπικές και χειρουργικές τεχνικές. Σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν το ανατομικό πρόβλημα που οδηγεί σε παλινδρόμηση. Αντιμετωπίζουν έτσι αιτιολογικά τα συμπτώματα χωρίς απλά να τα κρύβουν.

Οι τεχνικές Χειρουργικής Θεραπείας Παλινδρόμησης είναι ελάχιστα επεμβατικές, με λαπαροσκοπική ή ρομποτική τεχνική. Είναι πολύ ασφαλείς, με πολύ σπάνιες επιπλοκές και ελάχιστες παρενέργειες. Συνήθως γίνονται με νοσηλεία μερικών ωρών ως μιας ημέρας, εφόσον διενεργούνται από εξειδικευμένες ομάδες. Η αποτελεσματικότητά τους είναι πάνω από 95%. Εφόσον γίνει προσεκτική διερεύνηση και επιλογή υποψηφίων το ποσοστό πλησιάζει το 100%.

Ενδείξεις για Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης (Αντιπαλινδρομική Χειρουργική)

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικάνικου SAGES (Society of American Gastroenterologists and Endoscopic Surgeons), οι ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης είναι οι εξής: 

  1. Αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής: Ως και 40% των πασχόντων, εξακολουθούν να έχουν συμπτώματα παρά τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής ακόμα και σε υψηλές δόσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πολύ καλή ένδειξη για επεμβατική αντιμετώπιση.
  2. Παρενέργειες φαρμακευτικής αγωγής: Τα συνήθη φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες σε αρκετές περιπτώσεις και να οδηγήσουν σε διακοπή της αγωγής. Μπορούν να προκαλέσουν πόνους στα οστά και τις αρθρώσεις, μυϊκούς πόνους, κεφαλαλγίες, κοιλιακό άλγος και διάρροιες. Λόγω του τρόπου δράσης τους, μπορούν επίσης να μειώσουν την απορρόφηση κάποιων στοιχείων όπως ασβέστιο και σίδηρος. Οδηγούν έτσι σε προβλήματα εφόσον λαμβάνονται από άτομα με οστεοπόρωση ή αναιμία.
  3. Επιθυμία του ασθενούς να διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή. Άτομα νέας ηλικίας δεν είναι εξοικειωμένα με την ιδέα του να λαμβάνουν καθημερινή φαρμακευτική αγωγή για το υπόλοιπο της ζωής τους. Συχνά προτιμούν την επιλογή της χειρουργικής θεραπείας.
  4. Επιπλοκές της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης όπως Οισοφάγος Barrett, βαριά οισοφαγίτιδα και έλκος οισοφάγου.
  5. Εξω-οισοφαγιές εκδηλώσεις της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης, όπως άσθμα, εισροφήσεις, αναγωγές, παλινδρόμηση όγκου και συμπτώματα λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης. 

Επιλογή υποψηφίων για Χειρουργική Θεραπεία Παλινδρόμησης (αντιπαλινδρομική χειρουργική):

Για να θεωρηθεί ένας πάσχοντας υποψήφιος για αντιπαλινδρομική επέμβαση, οφείλει να έχει ένα από τα παρακάτω, ως αντικειμενική απόδειξη διάγνωσης γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης: 

Οισοφαγίτιδα σε γαστροσκόπηση
pHμετρία που να αποδεικνύει παθολογική παλινδρόμηση (pH χαμηλότερο του 4 για πάνω από 4% του χρόνου σε ένα 24ωρο, DeMeester score μεγαλύτερο του 14,72)
-Ιστολογική επιβεβαίωση οισοφάγου Barrett
Στένωση οισοφάγου χωρίς ενδείξεις κακοήθειας
Είναι επιθυμητή αλλά όχι πάντα απαραίτητη, η πλήρης διερεύνηση όλων των υποψηφίων για αντιπαλινδρομική επέμβαση με Γαστροσκόπηση, Βαριούχο Γεύμα, pHμετρία και μανομετρία

Ενδείξεις ενδοσκοπικής θεραπείας γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. 

Οι ενδείξεις, τα κριτήρια επιλογής και ο προεγχειρητικός έλεγχος ασθενών για ενδοσκοπικές αντιπαλινδρομικές επεμβάσεις είναι παρόμοια με τα παραπάνω ισχύοντα για τις χειρουργικές επεμβάσεις. Υπάρχουν όμως και κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές.


Μήκος διαφραγματοκήλης κάτω των 2 cm. Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, όχι στην πλήρη αποκατάσταση της ανατομίας της καρδιοοισοφαγικής συμβολής. Μια διαφραγματοκήλη μεγαλύτερη των 2 εκατοστών υποδηλώνει μεγαλύτερη διαταραχή της ανατομίας της περιοχής. Ο βαλβιδικός μηχανισμός πιθανώς να βρίσκεται μέσα στον θώρακα. Η εφαρμογή των ενδοσκοπικών θεραπειών μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχίες. Η ενίσχυση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα μπορεί να μην είναι αρκετή για να αντιρροπήσει τις υπόλοιπες ανατομικές διαταραχές. Μπορεί επίσης να προκύψουν μείζονες επιπλοκές, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να τραυματιστούν ζωτικά όργανα εντός του θώρακα.


Στένωση οισοφάγου και οισοφάγος Barrett μπορεί να είναι αντενδείξεις ανάλογα της σοβαρότητας τους.

Σε γενικές γραμμές, σε ενδοσκοπική θεραπεία παλινδρόμησης είναι πιο πιθανό να υποβληθούν άτομα που θα ήθελαν να διακόψουν την φαρμακευτική αγωγή τους και θα είχαν ένδειξη για χειρουργείο. Άτομα με επιπλοκές της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης έχουν ένδειξη για χειρουργική θεραπεία παλινδρόμησης.