Παλινδρόμηση και Παχυσαρκία

Παλινδρόμηση και Παχυσαρκία

Παλινδρόμηση και Παχυσαρκία

Παχυσαρκία και παλινδρόμηση είναι νόσοι αλληλένδετες με πολλούς τρόπους. Είναι γνωστό ότι απώλεια βάρους και υγιεινή διατροφή βελτιώνουν τα συμπτώματα της παλινδρόμησης. Πολλές μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η παλινδρόμηση είναι πολύ πιο συχνή στους παχύσαρκους απ’ ότι στον γενικό πληθυσμό. Ο ψηλός Δείκτης Μάζας Σώματος σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης παλινδρόμησης.

Το ποσοστό του πληθυσμού που πάσχει από Νοσογόνο Παχυσαρκία αυξάνεται παγκοσμίως. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι τα ποσοστά Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης θα αυξηθούν στο μέλλον. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι η παλινδρόμηση μπορεί να οδηγήσει σε Οισοφάγο Barrett. Ο τελευταίος με τη σειρά του μπορεί να εξαλλαγεί σε αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου.

Αιτιολογία Παλινδρόμησης στην Παχυσαρκία

Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η παχυσαρκία προάγει την παλινδρόμηση είναι πολλαπλοί. Κατ’ αρχήν, η αυξημένη ποσότητα ενδοκοιλιακού λίπους οδηγεί σε αύξηση της πίεσης εντός της κοιλιακής κοιλότητας. Αποτέλεσμα είναι η αυξημένη πίεση του στομάχου στο οισοφαγικό τρήμα του διαφράγματος και η ανάπτυξη διαφραγματοκήλης.

Η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση μπορεί να οδηγήσει σε παλινδρόμηση ακόμα και χωρίς την ύπαρξη διαφραγματοκήλης.  Πίεση στο τοίχωμα του στομάχου η οποία μπορεί να υπερβαίνει την πίεση σύγκλεισης του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα προκαλεί παλινδρόμηση.

Τέλος είναι πιθανό η ίδια η διατροφή που οδηγεί στην παχυσαρκία να είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση παλινδρόμησης. Οι υπερθερμιδικές τροφές με πολλά λίπη προκαλούν την έκκριση ορμονών του γαστρεντερικού που μπορεί να έχουν χαλαρωτική δράση στον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα. Είναι πιθανό να συμβάλλει συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων, με αποτέλεσμα ανεπάρκεια του σφιγκτήρα, και αυξημένο αριθμό επεισοδίων παροδικής χαλάρωσης του σφιγκτήρα. (TLERs).

Γίνεται προφανές από την παθογένεση της παλινδρόμησης στους παχύσαρκους, ότι για τη θεραπεία τους θα παίξει μεγάλο ρόλο η επίτευξη χαμηλότερου σωματικού βάρους. Γι’ αυτό το λόγο η αλλαγή τρόπου ζωής και οι στρατηγικές απώλειας βάρους έχουν τεράστια σημασία. Κατά τα λοιπά η συντηρητική θεραπεία των παχύσαρκων ασθενών δε διαφέρει σε τίποτα από τη θεραπεία ασθενών χαμηλότερου Δείκτη Μάζας Σώματος.

Χειρουργική Παλινδρόμησης στην Παχυσαρκία

Εκεί που υπάρχει τεράστια διαφοροποίηση σε σχέση με το γενικό πληθυσμό είναι η χειρουργική αντιμετώπιση. Λόγω των μηχανισμών αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης, η θολοπλαστική έχει ψηλές περιπτώσεις αποτυχίας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι σαφείς. Για ασθενείς με Δείκτη Μάζα Σώματος 35 και άνω, η ενδεδειγμένη Αντιπαλινδρομική επέμβαση είναι η Γαστρική Παράκαμψη (Γαστρικό Bypass) .

Η συγκεκριμένη επέμβαση, εκτός του ότι αντιμετωπίζει την παχυσαρκία που είναι το βασικό γενεσιουργό αίτιο της παλινδρόμησης, είναι εξ ορισμού μια πλήρως αντιπαλινδρομική επέμβαση. Διαχωρίζει τον οισοφάγο και το ανώτερο στομάχι, από το τμήμα του στομάχου που παράγει οξύ. Ταυτόχρονα η χολή ανακατευθύνεται σε απομακρυσμένο τμήμα του εντέρου. Η γαστρική παράκαμψη αντιμετωπίζει την παλινδρόμηση άμεσα και αποτελεσματικά.  Οδηγεί σε ταχεία απώλεια βάρους, που έχει αποτέλεσμα μείωση της ενδοκοιλιακής πίεσης που είναι η βασική αιτία της παλινδρόμησης.

Παλινδρόμηση μετά από χειρουργείο για παχυσαρκία

Η παλινδρόμηση και η παχυσαρκία αλληλοσυνδέονται επίσης στο πεδίο της χειρουργικής παχυσαρκίας. Το Γαστρικό Μανίκι (Sleeve Γαστρεκτομή) είναι η πιο κοινή επέμβαση παχυσαρκίας παγκοσμίως. Αφαιρούμε ένα μεγάλο κομμάτι του στομάχου συμπεριλαμβανομένου και του θόλου. Δημιουργούμε ένα πολύ στενό νέο στομάχι, με πολύ μικρότερη χωρητικότητα και μεγαλύτερες πιέσεις. Το αποτέλεσμα είναι το Μανίκι να προκαλεί νέα εμφάνιση συμπτωμάτων παλινδρόμηση σ’ ένα ποσοστό μέχρι και 30%.

Τα συμπτώματα σ αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά. Η λύση της Θολοπλαστικής δεν υπάρχει καθώς έχει αφαιρεθεί ο θόλος. Στην παλινδρόμηση μετά από Γαστρικό Μανίκι έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικές θεραπείες όπως η επέμβαση Stretta. Αυξάνει την πίεση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα ενώ ταυτόχρονα απευαισθητοποιεί τον οισοφάγο.

Η χειρουργική επιλογή που έχει αναδυθεί ως ιδανική τα τελευταία χρόνια είναι η επέμβαση Linx. Γίνεται με σχετική ευκολία παρά το προηγούμενο χειρουργείο, και πολλές μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση της. Η τελευταία επιλογή, η οποία είναι η πιο αποτελεσματική και χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις επαναπρόσληψης βάρους είναι η μετατροπή της επέμβασης σε Γαστρική Παράκαμψη  με λαπαροσκοπική επέμβαση.

Παλινδρόμηση και Παχυσαρκία, Χειρουργικές Θεραπείες

Παλινδρόμηση και Παχυσαρκία, Χειρουργικές Θεραπείες