Οισοφάγος Barrett, Ενδοσκοπική Εικόνα

Οισοφάγος Barrett

Οισοφάγος Barrett

Ο Οισοφάγος Barrett ορίζεται ως εντερική μεταπλασία του βλεννογόνου του κατώτερου οισοφάγου που προκαλείται από χρόνια παλινδρόμηση οξέος και χολής Μετπλασία σημαίνει ότι η εσωτερική στοιβάδα του οισοφάγου, αντικαθίσταται από κύτταρα που μοιάζουν με τον εντερικό βλεννογόνο. Η μεταπλασία προκαλείται από συνεχή ερεθισμό του οισοφάγου. Ο Οισοφάγος Barrett είναι ανησυχητικός είναι ότι πρόκειται για προκαρκινωματώδη πάθηση. Υπολογίζεται ότι οι ασθενείς με οισοφάγο Barrett εμφανίζουν 30 φορές ψηλότερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο οισοφάγου από τον γενικό πληθυσμό. Από την άλλη, μόνο 1 στους 100 ασθενείς με οισοφάγο Barrett αναπτύσσει καρκίνο οισοφάγου.

Η αλλαγή αυτή από προκαρκινωματώδη Οισοφάγο Barrett σε κακοήθεια συμβαίνει με μια πολύ αργή σταδιαδκή διαδικασία. Τα κύτταρα περνάνε από το στάδιο της μεταπλασίας, αρχικά στη χαμηλού βαθμού δυσπλασία (low grade dysplasia). Μετά από μακρό χρονικό διάστημα και εφόσον δεν έχει αντιμετωπιστεί η αιτία, αναπτύσσεται υψηλόβαθμη δτσπλασία (high grade dysplasia). Η υψηλόβαθμη δυσπλασία είναι συνώνυμη με πολύ αρχικό και περιορισμένο στάδιο καρκίνου, και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Αυτή η πολύ αργή διαδικασία μετάπτωσης από μεταπλασία σε καρκινικό κύτταρο, καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης του Οισοφάγου Barrett. Παρακολουθούμε την πάθηση με τακτικές γαστροσκοπήσεις και βιοψίες, και επεμβαίνουμε εφόσον υπάρξει μετάπτωση σε δυσπλασία. Άν υπάρξει κακοήθης εξαλλαγή, λόγω των προγραμμάτων παρακολούθησης αναγνψρίζεται νωρίς, σε πολύ αρχικά στάδια. Η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου οισοφάγου σε περίπτωση Οισοφάγου Barrett, αυξάνει την πιθανότητα πλήρους θεραπείας.

Συμπτώματα Οισοφάγου Barrett:

Ο Οισοφάγος Barrett δεν προκαλεί ειδικά συμπτώματα, παρά μόνο αυτά που προκαλούνται από την παλινδρόμηση, δηλαδή πόνος στο στήθος και καούρες, ενώ μπορεί να εμφανιστεί πόνος στην κατάποση. Ούτε και η μετατροπή από οισοφάγο Barrett σε αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου δίνει ιδιαίτερα συμπτώματα στα αρχικά στάδια, κι αυτός είναι ο λόγος για τακτική παρακολούθηση με γαστροσκόπηση.

Διάγνωση Οισοφάγου Barrett:

Η διάγνωση γίνεται συνήθως τυχαία κατά τη διάρκεια γαστροσκόπησης για διερεύνηση συμπτωμάτων παλινδρόμησης. Ο Οισοφάγος Barrett αναγνωρίζεται από τον γαστεντερολόγο από την τυπική εικόνα του, και επιβεβαιώνεται ιστολογικά με βιοψίες. Εφόσον επιβεβαιωθεί η διάγνωση, ο ασθενής μπαίνει σε πρωτόκολλο παρακολούθησης.

Παρακολούθηση Οισοφάγου Barrett:

Γίνεται επαναληπτική γαστροσκόπηση ανά 2-3 χρόνια, και λαμβάνονται βιοψίες από 4 σημεία, κάθε 2 εκατοστά. Η διενέργεια συχνών γαστροσκοπήσεων και βιοψιών επιτρέπει την αναγνώριση αλλαγών σε αρχικά στάδια όταν ο Οισοφάγος Barrett είναι θεραπεύσιμος. Αν διαπιστωθεί μετάπτωση από μεταπλασία σε χαμηλόβαθμη δυσπλασία, η παρακολούθηση γίνεται πιό συχνή, κάθε 6 μήνες.  

Θεραπεία Οισοφάγου Barrett:

Ασθενείς με συμπτώματα παλινδρόμησης πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά θεραπεία με αναστολείς ιόντων πρωτονίων. Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν, υπάρχει ένδειξη για αντιπαλινδρομική επέμβαση. Συχνά ο Οισοφάγος Barrett υποστρέφει πλήρως μετά από Αντιπαλινδρομική Χειρουργική Επέμβαση.

Αν εμφανιστεί χαμηλόβαθμη δυσπλασία, ο Οισοφάγος Barrett πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί. Επιλογές είναι η αφαίρεση του βλεννογόνου ενδοσκοπικά με την τεχνική της υποβλεννογόνιας εκτομής, καθώς και ο καυτηριασμός του βλεννογόνου με ραδιοσυχνότητες.

Εφόσον αναπτυχθεί καρκίνος οισοφάγου, ο ασθενής υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του οισοφάγου, συνήθως σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και πιθανώς ακτινοβολία.

Οισοφάγος Barrett, Κριτήρια Πράγας

Οισοφάγος Barrett, Παρακολούθηση και Καταγραφή- Κριτήρια Πράγας