Η πρώτη Επέμβαση Linx στην Ελλάδα για Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση- Συνέντευξη στον Σκαι