Συσκευή linx

Συσκευή Μανητικών Σφαιριδίων για Λαπαροσκοπική Επέμβαση Linx

Λαπαροσκοπική Αντιπαλινδρομική Επέμβαση Linx

H αντιπαλινδρομική επέμβαση Linx διενεργείται λαπαροσκοπικά. Στοχεύει στην τοποθέτηση γύρω από τον οισοφάγο ενός μικρού δακτυλίου αποτελούμενου από μαγνητικά σφαιρίδια συνδεμένα μεταξύ τους. Είναι η ιδανική λύση για ασθενής με μικρή ή χωρίς καθόλου διαφραγματοκήλη. Η προσθήκη ενός τεχνητού σφιγκτήρα, χωρίς άλλη αλλαγή της ανατομίας, αρκεί για να διορθώσει την παλινδρόμηση.

Είναι επίσης η ιδανική θεραπεία παλινδρόμησης σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε Γαστρικό Μανίκι (Sleeve). Το Γαστρικό Μανίκι είναι μια επέμβαση που προκαλεί παλινδρόμηση. Γι’ αυτό και την αποφεύγουμε σε άτομα που έχουν ήδη συμπτώματα, ή ευρήματα συμβατά με παλινδρόμηση σε γαστροσκόπηση, όπως οισοφαγίτιδα και μεγάλη διαφραγματοκήλη. Σε ασθενείς όμως που έχουν ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ο θόλος του στομάχου έχει αφαιρεθεί. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας θολοπλαστικής, και η επέμβαση Linx είναι η καλύτερη χειρουργική επιλογή. Μας επιτρέπει να αποφύγουμε μια πιο εκτεταμένη επέμβαση, που είναι η μετατροπή του Sleeve σε Γαστρική Παράκαμψη.

Είναι μια πολύ ασφαλής επέμβαση με ελάχιστες επιπλοκές, και άμεσα αποτελέσματα στη θεραπεία των συμπτωμάτων της παλινδρόμησης. Αντίθετα με την Θολοπλαστική, στην οποία οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από την εμπειρία του χειρουργού και τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν, η επέμβαση Linx επιτρέπει τη διενέργεια ακριβών μετρήσεων. Ο τεχνητός σφιγκτήρας που εφαρμόζεται έχει μέγεθος εξατομικευμένα μετρημένο και προσαρμοσμένο στον ασθενή.

Τεχνική:

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί λιγότερο από 60 λεπτά. Διενεργείται μέσα από 4-5 μικρές οπές στο κοιλιακό τοίχωμα, της τάξης του 0,5 με 1 εκατοστού. Χωρίς να αλλάξουμε την ανατομία του υπόλοιπου στομάχου και με ελάχιστο τραυματισμό ιστών, δημιουργούμε έναν μικρό χώρο γύρω από τον οισοφάγο. Στη συνέχεια μετράμε τη διάμετρο του οισοφάγου κοντά στην περιοχή του σφιγκτήρα. Τοποθετούμε και ασφαλίζουμε τη συσκευή, σε σημείο που ενισχύει τη λειτουργία του κατώτερου οισοφάγου. Οι περισσότεροι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο σε λιγότερο από 12 ώρες, ενώ λίγοι μπορεί να χρειαστεί να παραμείνουν μέχρι και 24 ώρες.

Αποκατάσταση:

Η συσκευή Linx ενισχύει τη λειτουργία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα. Τα μαγνητικά σφαιρίδια κρατούν κλειστό τον οισοφάγο, μη επιτρέποντας την παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου. Όμως ανοίγουν κανονικά κατά την κατάποση τροφής, και δε δημιουργούν προβλήματα όπως πόνο λόγο στάσης τροφής στον οισοφάγο.

Οι ασθενείς επιστρέφουν στις φυσιολογικές ασχολίες και στην εργασία τους άμεσα, ενώ δεν υπάρχει ανάγκη για περιορισμό διατροφής. Οι επιπλοκές είναι ελάχιστες. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν προβλήματα η συσκευή μπορεί να αφαιρεθεί με λαπαροσκοπική επέμβαση. Στις περισσότερες μελέτες εμφανίζει πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, περίπου στο 95%, έχει διακόψει ή μειώσει τουλάχιστον στο μισό τα φάρμακα που λάμβανε πριν την επέμβαση.

Θεραπεία Παλινδρόμησης Linx

Διέλευση Τροφής Διά του Linx