Φυσιολογία Οισοφάγου και Οισοφαγικού Σφιγκτήρα

Φυσιολογία Οισοφάγου

Φυσιολογία Οισοφάγου

Από πλευράς φυσιολογίας ο οισοφάγος ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο όργανο. Η σωστή λειτουργία του εξαρτάται από τη φυσιολογική ανατομία και τον ακριβή συγχρονισμό διαφορετικών τμημάτων του. Η κύρια λειτουργία του είναι η μεταφορά τροφής από τον φάρυγγα στο στομάχι. Διαταραχές στην φυσιολογία του οισοφάγου και ειδικά στην κινητικότητα του μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα. Εισροφήσεις, δυσκολία κατάποσης και αδυναμία χαλάρωσης του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, είναι λίγες μόνο από τις παθολογικές καταστάσεις που προκύπτουν.

Ο ανώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας είναι μια περιοχή υψηλής πίεσης μεταξύ του φάρυγγα και του οισοφάγου. Παραμένει σε σύσπαση ώστε να αποτρέπει την ακούσια είσοδο αέρα στο γαστρεντερικό, την αναγωγή τροφής και την εισρόφηση στους πνεύμονες. Όταν φτάσει η μασημένη τροφή στον φάρυγγα, ενεργοποιούνται αντανακλαστικά της περιοχής. Αυτά προκαλούν χαλάρωση του ανώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα και έναρξη της κατάποσης. Ταυτόχρονα η επιγλωττίδα καλύπτει τον λάρυγγα για να αποτρέψει την είσοδο τροφής στην τραχεία.

Φυσιολογία Οισοφάγου: Περισταλτικά Κύματα

Η τροφή που εισέρχεται στο ανώτερο τμήμα του οισοφάγου ενεργοποιεί μέσω νευρικών απολήξεων το Πρωτογενές Περισταλτικό Κύμα. Αυτό προωθεί την τροφή προς τον κατώτερο οισοφάγο και τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα. Αν η τροφή “κολλήσει” στον οισοφάγο, τότε η τοπική διάταση των μυϊκών ινών ενεργοποιεί αντανακλαστικά το Δευτερογενές Περισταλτικό Κύμα. Το τελευταίο προωθεί περαιτέρω την τροφή προς τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα.

Από πλευράς φυσιολογίας οισοφάγου, τα περισταλτικά κύματα δείχνουν την πολυπλοκότητα του. Ξεκινούν και μεταδίδονται σαν μια πολύ συγχρονισμένη διαδοχική σύσπαση των μυϊκών ινών του οισοφάγου. Καθώς το σημείο που βρίσκεται η τροφή συσπάται για να την προωθήσει, το επόμενο τμήμα χαλαρώνει για να την υποδεχτεί. Στη συνέχεια συσπάται κι αυτό προωθώντας την τροφή στο παρακάτω τμήμα το οποίο έχε στο μεταξύ χαλαρώσει. Με αυτό τον τρόπο η τροφή προωθείται από τον ανώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα στον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα και στη συνέχεια στο στομάχι. Η όλη διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

Κατώτερος Οισοφαγικός Σφιγκτήρας

Ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας, σε συνδυασμό με την πίεση του διαφράγματος, την ενδοκοιλιακή μοίρα του οισοφάγου και τη γωνία του His κρατούν κλειστό τον κατώτερο οισοφάγο. Ο συνδυασμός τους προσδίδει την επάρκεια του κατώτερου σφιγκτήρα στη φυσιολογία οισοφάγου.

Η άφιξη ενός περισταλτικού κύματος και της τροφής προκαλεί αντανακλαστική χαλάρωση των μυϊκών ινών του σφιγκτήρα και την είσοδο της τροφής στο στομάχι. Στη συνέχεια συσπάται πάλι για να αποτρέψει την παλινδρόμηση γαστρικών υγρών και τροφής.

Ο κατώτερος οισοφάγος έχει επίσης τη δυνατότητα να χαλαρώνει παροδικά για να επιτρέψει την έξοδο αέρα με το ρέψιμο .(Transient Lower Esophageal Relaxation). Τα TLREs έχουν ιδιαίτερη σημασία στην φυσιολογία οισοφάγου και στομάχου και στην παθολογία της Παλινδρόμησης, κυρίως της Λαρυγγοφαρυγγικής Παλινδρόμησης (LPR)

Νευρικά Πλέγματα, Μυικές Στοιβάδες και Φυσιολογία Οισοφάγου

Η φυσιολογία οισοφάγου εξαρτάται από νευρικά πλέγματα και μυικές στοιβάδες